POMYSŁY ZAJĘĆ


Wszystkie
Zespołowe
Przedmiotowe
Terapia
Roboty
STEAM

I. RUCHOME OBRAZY

Praca z klockami Korbo przy tworzeniu ruchowych obrazów to fascynujące doświadczenie edukacyjne, które łączy wiele dziedzin takich jak: matematyka, kodowanie, rozumienie kierunków (pion, poziom, ukos), przenoszenie kodu za pomocą kół zębatych, segregacja zgodnie z zależnościami, dokonywanie autokorekty, kształtowanie kompetencji i pracy w grupie. Wykorzystanie klocków Korbo pozwala przenieść dwuwymiarowe obrazy w trójwymiarową rzeczywistość, co dodatkowo rozwija: koordynację wzrokowo-ruchową, orientację przestrzenną, logiczne myślenie, spostrzegawczość i koncentrację.

Pokaż więcej
II OBRAZY NA DYWANIE

Tworzenie obrazów na dywanie z Korbo metodą projektu ma ogromny walor edukacyjny. Praca w grupach pomaga w rozwoju umiejętności komunikacyjnych, rozwiązywania konfliktów i pracy zespołowej. Stymuluje kreatywność i wyobraźnię. Uczniowie działają w sposób niestandardowy eksperymentując z różnymi kształtami, kolorami i strukturami. Ćwiczą umiejętności planowania i projektowania. Rozwijają umiejętności matematyczne, takich jak rozumienie proporcji, symetrii, przeliczanie i pomiar długości.

Pokaż więcej
III TETRIS

Tetris jako wyzwanie grupowe – czemu nie! Współpraca jest kluczowa, ponieważ w grze Tetris uczestnicy muszą działać razem, analizować sytuację, planować ruchy i eksperymentować z różnymi strategiami. Umiejętność porozumiewania się jest niezbędna by osiągnąć sukces w tym wyzwaniu i przekłada się na cenne umiejętności społeczne. Uczniowie rozwijają zdolności przestrzennego i logicznego myślenia, percepcję oraz koordynację wzrokowo-ruchową. Doskonalą umiejętność koncentracji i uwagi, które są istotne w nauce.

Pokaż więcej
IV GEOPLAN

Korbo Geoplan to skuteczne narzędzie edukacyjne do przyswajania zagadnień i nauki geometrii takich, jak kształty, symetria, kąty, podobieństwo, skala, liczenie obwodu i powierzchni. Poprzez manewrowanie gumkami na kołeczkach dzieci doświadczają i zdobywają praktyczną wiedzę na temat własności figur płaskich i przestrzennych. Korbo Geoplan to idealne narzędzie zarówno dla przedszkolaków, jak i uczniów w późniejszych etapach nauki, który wprowadza je intuicyjnie w świat geometrii, rozwija percepcję wzrokową i sprawność manualną.

Pokaż więcej
V. MATEMATYKA

Klocki Korbo to skuteczne narzędzie w nauczaniu matematyki. Pozwalają nauczycielom tworzyć dynamiczne i angażujące lekcje, które pomagają uczniom zrozumieć trudne zagadnienia matematyczne w sposób wizualny i praktyczny. Korbo jako konkret można wykorzystać na lekcji ćwicząc m.in.: mnożenie z jednym czynnikiem, działania z przekraczaniem progu dziesiętnego, wartości liczb i ich sumy, odczytywanie punktów współrzędnych, płaszczyzny poziome i pionowe, dodawanie i odejmowanie w słupkach, odczytywanie i zapisywanie liczb wielocyfrowych i wiele innych.

Pokaż więcej
VI. SUDOKU

Korbo Sudoku to doskonały trening umysłu. Rozwija kompetencje matematyczno-logiczne, spostrzegawczość, percepcję wzrokową oraz umiejętność rozwiązywania problemów. Uczniowie ze zrozumieniem odczytują ważne informacje, analizują je, logicznie wnioskują i eliminują błędy. Działanie to wzmacnia koncentrację i zdolności obiektywnej analizy stanu rzeczy oraz planowania. Zadania dostosowane są do różnych poziomów trudności, co sprawia, że jest doskonałym narzędziem edukacyjnym na każdym etapie edukacji.

Pokaż więcej