Rozwijanie umiejętności matematycznych i społecznych. Praca w grupach i wspólne tworzenie ruchomych obrazów zgodnie ze wzorem, z uwzględnieniem właściwej ilości kół zębatych i platform w odpowiednim kolorze. Dzieci uczą się nie tylko efektywnej kooperacji, ale również przeliczają elementy niezbędne do zrealizowania projektu. W trakcie tego kreatywnego działania uczniowie angażują się w proces segregacji materiałów, planowania strategicznych działań oraz sprawnego podziału obowiązków między członków każdego zespołu.