Matematyka i symetria. Uczniowie używają kodu Pixel Art, aby stworzyć połowę obrazu z kolorowych kół na platformach. Następnie wykonują jego symetrię względem prostej, przy zachowaniu zasady równej odległości i ustawień kół w jednej linii. Podczas tego zadania uczniowie rozwijają myślenie przestrzenne oraz umiejętność logicznego myślenia.