Działania edukacyjne w obszarze matematyki, skupione na równoczesnym rozwijaniu kompetencji w grupie. Uczniowie ćwiczą umiejętność układania ruchomych obrazów poprzez prawidłowy odczyt zakodowanych punktów współrzędnych i precyzyjne nanoszenie właściwych kół na układ współrzędnych. W ramach tego procesu uczniowie doskonalą umiejętności takie jak: odczytywanie danych w pionie i poziomie, percepcję wzrokową, a także analizę ewentualnych błędów i ich korektę.