Uczniowie mają za zadanie ułożenie ruchomych obrazów na podstawie wzoru i podanej specyfikacji elementów. Dzieci w grupach wspólnie pracują nad analizą wzoru, decydują o kolejności układania kół, dążąc do precyzyjnego odwzorowania zamierzonego efektu. Uczniowie rozwijają nie tylko umiejętność analizy przestrzennej, ale również kształtują sztukę dialogu, negocjacji i efektywnej współpracy w grupie.