Tetris jako wyzwanie grupowe – czemu nie! Współpraca jest kluczowa, ponieważ w grze Tetris uczestnicy muszą działać razem, analizować sytuację, planować ruchy i eksperymentować z różnymi strategiami. Umiejętność porozumiewania się jest niezbędna by osiągnąć sukces w tym wyzwaniu i przekłada się na cenne umiejętności społeczne. Uczniowie rozwijają zdolności przestrzennego i logicznego myślenia, percepcję oraz koordynację wzrokowo-ruchową. Doskonalą umiejętność koncentracji i uwagi, które są istotne w nauce.