Dzieci szacując wykonują o wiele bardziej złożone czynności umysłowe, niż ma to miejsce przy zwykłym rachowaniu. Szacowanie uczy zależności między różnymi wielkościami oraz rozwija logiczne i przestrzenne myślenie oraz analizę przyczynowo skutkową.
Eksperymentując na klockach Korbo jako na konkrecie dzieci kształtują intuicję związaną z pomiarem oraz umiejętność szacowania jego wyniku. Dzięki temu nabywa wprawy w określanie „na oko” np. wielkości odległości, masy czy ilości, co zaprocentuje w sytuacjach życiowych wymagających takiej umiejętności.