Klasa II /Czas: 45 min / Pomysł zajęć: Aleksandra Schoen-Kamińska

#dyktandograficzne #współrzędne #geoplan
Wykorzystanie układu współrzędnych pozwoliło na łatwiejsze odnalezienie wskazanego w dyktandzie punktu. Zapewne tego typu zadania ułatwią w przyszłości odnalezienie jakiegoś punktu na Ziemi, przez krzyżujące się w danym miejscu południk i równoleżnik. Pomoże to też w czytaniu map.