Korbo Sudoku to doskonały trening umysłu. Rozwija kompetencje matematyczno-logiczne, spostrzegawczość, percepcję wzrokową oraz umiejętność rozwiązywania problemów. Uczniowie ze zrozumieniem odczytują ważne informacje, analizują je, logicznie wnioskują i eliminują błędy. Działanie to wzmacnia koncentrację i zdolności obiektywnej analizy stanu rzeczy oraz planowania. Zadania dostosowane są do różnych poziomów trudności, co sprawia, że jest doskonałym narzędziem edukacyjnym na każdym etapie edukacji.