Działanie polega na umiejętnym rozmieszczeniu sześciu różnych kolorów w pionie, poziomie i w obszarze każdego pojedynczego prostokąta. Zadanie to nie tylko stymuluje myślenie logiczne, ale także kształtuje matematyczne zdolności i przyczynia się do rozwoju analitycznego myślenia na poziomie podstawowym. Zadanie może być rozwiązywane indywidualnie lub w parach.