Wersja Sudoku o podwyższonym stopniu trudności. Praca drużynowa w 6-cio osobowej grupie, w której każda osoba jest odpowiedzialna za jeden kolor. Koła na planszy wyznaczają nam początkowe wytyczne. Każdy kolejno dokłada na planszy po jednym kole tak, aby nie powtórzyć koloru w pionie, w poziomie i w obszarze każdego pojedynczego prostokąta. Grupa działa w ścisłej współpracy rozwijając umiejętności interpersonalne. Uczestniczy wykorzystują logikę w procesie analizy i podejmowania trafnych decyzji.