Wersja grupowa o poziomie zaawansowanym. Plansza do Sudoku jest całkowicie pusta. Uczniowie mają za zadanie samodzielnie w drużynie uzupełnić całą planszę kolorami pamiętając o warunku niepowtarzalności kolorów. Gracze, w ramach współpracy muszą efektywnie komunikować się z innymi członkami drużyny, dzielić się pomysłami i słuchać wzajemnie, aby osiągnąć wspólny cel. Wymaga to opracowania skutecznej strategii działania i wspólnego planowania.