Klasa II / Czas 45 minut / Pomysł zajęć:  Aleksandra Schoen – Kamińska

Cele zajęć:

  • utrwalenie wyglądu i nazw ptaków zimujących w Polsce (gil, sikorka, wróbel),
  • utrwalenie wiadomości, czym można dokarmiać ptaki i… dlaczego nie chlebem,
  • poznanie rozwiązania architektonicznego, wiązanego z wykorzystaniem spadzistych dachów w zabudowie domów (szczególnie w górach), karmników, paśników,
  • kształtowanie empatii wobec trudnego losu zwierząt zimą,
  • zachęcenie dzieci do dokarmiania ptactwa odpowiednim pożywieniem,
  • rozwijanie kreatywności przy grupowym tworzeniu karmników, szczególnie przy rozwiązaniach utrzymania dachu na wsparciach,
  • wykorzystanie nowych klocków z druku 3D do łączenia płytek i uzyskania skosów.