Klasa 3 / Czas: 45 minut / Pomysł zajęć: Barbara Ochmańska

Cel: Weryfikacja i wyszukiwanie informacji z oficjalnej strony internetowej UE. Grupy 3-4 osobowe. Podział zadań w grupie. Inne grupy odgadują, co to za kraj.

Uczniowie zdobywają wiedzę na temat flag państw Unii Europejskiej oraz charakterystycznych cech poszczególnych krajów. W trakcie lekcji wykorzystywane są klocki Korbo do tworzenia flag oraz reprezentatywnych budowli danego państwa. Dzięki tej kreatywnej formie nauki, uczniowie nie tylko poznają wygląd flag, ale również uczą o budowlach i potrawach charakterystycznych dla danego kraju . Ta praktyczna metoda edukacyjna nie tylko rozwija umiejętności manualne, ale również kształtuje świadomość kulturową i geograficzną uczniów, umożliwiając im lepsze zrozumienie różnorodności państw wchodzących w skład Unii Europejskiej.