Klasa II/ 24 uczniów, praca w grupach sześcioosobowych / Pomysł zajęć: Aleksandra Schoen-Kamińska

Cele zajęć:

  • wprowadzenie kierunków głównych: północ, południe, wschód, zachód,
  • czytanie ze zrozumieniem dłuższej instrukcji,
  • utrwalenie pojęć strona lewa/strona prawa,
  • sprawne komunikowanie się w języku polskim, jasne formułowanie zdań, poleceń,
  • porządkowanie informacji, określanie i prezentowanie wzajemnego położenia przedmiotów na płaszczyźnie i w przestrzeni; określanie i prezentowanie kierunku ruchu przedmiotów oraz osób; określanie położenia przedmiotów na prawo/na lewo od osoby widzianej z przodu,
  • kształtowanie umiejętności pracy w grupie i przyjęcie konsekwencji za działania zespołowe,
  • czytanie prostego planu miasta,
  • wskazywanie głównych  kierunków.