W zajęciach z robotami, kluczowe jest zaangażowanie całej klasy, co osiągamy poprzez włączenie klocków konstrukcyjnych Korbo. Dzięki nim uczniowie uczą się pracy w grupie, wspólnego rozwiązywania problemów i podziału ról. Każde dziecko wnosi własne, unikalne pomysły, co podkreśla ich wartość i pomaga w docenieniu indywidualnego wkładu każdego ucznia. Takie podejście, oparte na metodzie STEAM, nie tylko sprawia, że zajęcia stają się bardziej interesujące, ale również umożliwia uczniom odkrywanie własnych talentów w komunikacji i współpracy. Wspólne budowanie i programowanie robotów pokazuje, jak wiele mogą osiągnąć, pracując razem, i jak ważne są relacje oraz dialog między nimi.

ROBOT DOC - KODOWANIE DROGI