Klasa I / Czas 45 min / Pomysł zajęć: Anna Misztal

Prosta gra strategiczno – matematyczna, doskonaląca umiejętności programowania

Na macie losowo rozkładamy zębatki Korbo w różnych kolorach, każdemu kolorowi przypisujemy wartość punktową. Drużyny dostają roboty KORBO DOC i wybierają swoje miejsce startu. Każda drużyna po kolei koduje swojego robota tak, by przejechał przez pola zbierając jak najwięcej zębatek o najwyższej wartości. Na koniec komisyjne zliczane są punkty każdej drużyny.